By 2022, the skills required to perform most jobs will have shifted significantly. No less than 54% of all employees will require significant re- and upskilling.

(WEF- Future of Jobs Report, 2019)

Hoe organiseer je “blijvend” ontwikkeling en het leren van nieuwe skillsets? Moet je een inhouden trainingsplatform bouwen? Hoe krijg je management en teams gemotiveerd om deze nieuwe vaardigheden te omarmen? Hoe empower je medewerkers en management hun leerplannen vorm te geven? Hoe kun je leren effectiever en vooral efficiënter maken? Wat betekent dit alles voor trainingsbudgetten en hoe deze worden toegewezen? Wat is een eigenlijk een persoonlijke leerervaring?

Hoe creëer je stapsgewijs een L&D strategie om teams voor te bereiden op een toekomst in een gedigitaliseerde context? Hoe organiseer je doorlopend leren met minimale downtime en maximaal effect?

Ons L&D track heeft ten doel deze vragen op te lossen. Re- en upskilling is een groot thema voor iedere organisatie. Er is veel tijd en geld mee gemoeid en het speelt een belangrijke rol in het binden en boeien van medewerkers. In de workshops gaan we aan de slag met een ‘blended development’ aanpak: we kijken naar doelgroepen en skillsets. Ons team helpt bij het bepalen van de doelgroep persona’s enerzijds en de gewenste inhoud op skillset anderzijds. We leveren een maatwerk programma voor HR professionals om een start te maken met het re- and upskilling van de gewenste doelgroep.

Solution Triggers:

  • Re- en upskilling, gepersonaliseerde leerervaringen
  • Moocs en sociaal leren
  • Inhouse L&D platforms
  • LXP, LMS