Als HR professional komt er nu veel op je af; het bedrijf, management en medewerkers  staan onder druk. Van het HR team wordt veel gevraagd nu we langzaamaan verder gaan met een aantal ingrijpende veranderingen op het gebied van werk. Of het nu gaat om digitaal werken, het aanleren van nieuwe skills en manieren van werken of wellicht een inkrimping of reorganisatie. Het HR team staat voor de uitdaging om de veranderingen in goede banen te leiden en te vertalen in het HR beleid.

Wij bieden mentoring/coaching aan specifiek voor (senior) HR professionals. Met een rugzak aan ervaring en een frisse blik helpen we je met je HR uitdagingen. Meer dan ooit is de rol van HR cruciaal in het vormgeven van een ‘winning company’. Of het nu gaat het creëren van business cases voor HR digitalisering, een aanpak voor employee engagement of om het vormgeven van een verandertraject. We  kijken met je mee, helpen je met de juiste formats en de te nemen stappen.

Onze aanpak is gebaseerd op zogenaamde “blended coaching”. Dat betekent dat we naast gesprekken ook concreet samen aan de slag gaan. Met concrete formats en/of advies en meedenken op een plan. De sessies zijn kort en gericht; we combineren uitdenken met uitwerken in actie. Door tussentijdse opvolging blijven we kort op de bal en in contact met elkaar. 24/7 flexibel inzetbaar.

Als mentor en coach richten wij ons op jouw succes en daarmee het succes van de organisatie. We kijken samen met jou naar de context waarin jij je bevindt en analyseren hoe je waarde toe kan voegen aan de vraagstukken die voor liggen. We helpen je een beeld te vormen over de oplossingen voor jouw HR praktijk. Door te spiegelen, voorbeelden en mogelijkheden aan te reiken dan wel ideeën uit te werken. Samen werken we aan jouw HR bijdrage en versterken we jouw profiel. Zodat jij de organisatie kan versterken.

Onze mentoren hebben vaak jarenlange ervaring in senior leiderschapsposities. Zowel vanuit HR als ook sales en (digitale) marketing. Ze kennen “het klappen van de zweep” op verander management en hebben ervaring in digitaliseringprocessen. Ons adagium is HR 100% business: mensen dragen het succes van een bedrijf. Een goede HR professional verbindt, vertaalt en verenigt doelstellingen om te komen tot een “winning company”.

Een greep uit de thema’s en dilemma’s waar we je bij kunnen helpen: Veranderingen regisseren, pak je rol als HR professional, (HR) digitalisering, skill sets in kaart brengen, cultuur als motor, team management in transformatie en meer…

Om je te inspireren: onze specifieke pakketten

HR 100% business – Own je rol als HR professional!              
6 sessies – pakketprijs € 449,-
Dit blended mentoring programma start met een intake. Daarin leren we jou en de context waarin jij werkt beter kennen. We bepalen je doelstelling in het traject en gaan dan samen aan de slag. In korte sessies (live of online) pakken we jouw thema’s op. Uiteraard met tussentijdse opvolging. We zijn 24/7 beschikbaar en daarmee flexibel in onze inzet; wanneer jij ons nodig hebt.

Veranderen met regie
8 sessies – pakketprijs € 799,-
Deze meer inhoudelijke mentoring helpt jou om de veranderingen in de organisatie te ondersteunen. Welke rol neem je als HR professional en hoe regisseer je de HR thema’s die uit de verandering voortvloeien. Strategische personeelsplanning, cultuur en medewerkerstevredenheid zijn onlosmakelijk hiermee verbonden. En wat is jouw rol naar de medewerker? We bekijken dit gezamenlijk in dit mentorprogramma. We ondersteunen je met inhoudelijke coaching, maar ook met formats, voorbeelden en modellen wanneer daar behoefte voor is. Zie het als inhoudelijke sparring op jouw praktijk: wij zijn er voor je.

Digitaal: hoe nu verder?                                                                      
12 sessies – pakketprijs € 999,-
Nu de crisis de volgende fase in gaat, rijzen een aantal vragen over het vormgeven van re-boarding en beleid omtrent werken op locatie ofwel “digitaal werken” Dat vraagt nogal wat van jou als HR professional. Welke keuzes maak je in je beleid? Welke skillsets heeft de organisatie nodig? We helpen je om je beeld te vormen en je plan vorm te geven. In een intake brengen we gezamenlijk jouw situatie in kaart. We helpen je overzicht te creëren op de keuzes die voorliggen in korte sessies (live of digitaal) en wanneer nodige ondersteunen we je met formats en overzicht.