A staggering 70% of digital transformations fail!

(Forbes, Sept 2019)

Hoe creëer je de organisatorische voorwaarden voor een wendbaar (agile) team? Welke veranderingen heb je nodig in workflows en rollen en vaardigheden? Zijn jouw leiders klaar voor een projectorganisatie, data gedreven besluitvorming en klantgerichtheid? Heb je de juiste systemen? En wat betekent deze verandering van werken voor de cultuur?

Het nieuwe werken legt druk op de onderlinge verbondenheid, de benodigde vaardigheden en de cultuur en op leiderschap en besluitvorming. Dat vraagt om een gedegen HR aanpak en regie! Hoe navigeer je door de organisatorische uitdagingen?

Dit is het soort vragen dat beantwoord wordt in onze OD-track. In een maatwerk development programma starten we met een scan van de huidige situatie en de behoefte voor morgen. We kijken vanuit verschillende invalshoeken zoals structuren, mandaten en verantwoordelijkheden, (bedrijfs) processen, besluitvorming en skillsets. Deze vormen het nieuwe OD-ontwerp om tot een wendbare organisatie te komen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met cultuur en de onuitgesproken waarden. Samen met jouw team (s) gaan we het OD ontwerp verder inkleuren. Aan het einde van het workshop programma heb je een stapsgewijs implementatieplan als eerste bouwsteen van een toekomstgericht people plan.

Solutions triggers:

  • Organisatie/team inrichting
  • Employee journey design
  • Leiderschap en agile teams
  • Continue verbetering als cultuur